Исак Паси

Исак Паси е български философ, културолог, изкуствовед. Роден е на 13 март 1928 г. в Пловдив, в семейството на адвоката Соломон Паси, испански вицеконсул в града. Исак Паси завършва Софийския държавен университет през 1950 г. Става асистент във Философския факултет на СУ, където работи от 1952 г. През 1957 г. защитава докторска дисертация. През 1971 г., на 43-годишна възраст, е вече професор по естетика, доктор на науките. Изследванията му се простират в областта на историята на естетиката, естетиката, историята на западноевропейската литература. Няколко поколения студенти и преподаватели разказват легенди за лекционните курсове на Исак Паси.

 


Естетика, която превзе Бастилията

В 1717 г. Волтер беше затворен в Бастилията. В 1734 г. по постановление на парижкия парламент бяха изгорени неговите „Философски писма“ – Волтер трябваше да напусне Франция. В същата клада попадна „Естествена история на душата“ на Ламетри. В 1749 г. Дидро беше арестуван и затворен в тъмницата на Венсенския замък. В 1759 г. беше осъдена на изгаряне книгата на Хелвеций „За ума“. В 1762 г. – едновременно в Париж и Женева – беше изгорен „Емил“ на Русо и авторът трябваше незабавно да напусне Франция. [...]