Рамона Димова

Рамона Димова е завършила „Изкуствознание“ в Националната художествена академия и „Документални и архивни ресурси“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Уредник и завеждащ филиала на СГХГ ХГ „Дечко Узунов“. Куратор на изложбата в СГХГ „Жените художници. Нови хоризонти между двете световни войни“ и съавтор на изданието за тази изложба.

 


Пред статива

Стремежът на Цветана Щилиянова е не просто да създава образи, а да „вниква“ в портретувания и да пресъздава част от неговата душевност върху изобразителната повърхност. Вероятно за мнозина от читателите името на художничката е непознато, но ако се върнем в първата половина на ХХ в. ще е открием, че тя е от онази малко на брой авторки, които умело работят с техниката на сухия пастел, което от своя страна я прави много харесвана и търсена като професионалист. [...]