Правда Спасова

Проф. дфн Правда Спасова е преподавател в катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини” в Националната художествена академия. Завършила е философия в Софийския университет, с докторат по естетика във Варшавския университет. Автор на книгите: „Изчезналата любов" (2001), „Кратък пътеводител из европейската философия за художници" (2007), „Американската аналитична естетика – въпроси около неконвенционалните произведения на изкуството" (2007) и др.


За интересното и за всичко останало

Петър Пламенов е несъмнено автор, който заслужава да бъде четен. Предложеният от него труд е прекрасен пример за съчетание на широка ерудитска култура и аналитична задълбоченост, споени от завидно трудолюбие и научна почтеност. Като апендикс е добавен и преводът на самия трактат на Шопенхауер в превод на Георги Каприев. Това, наред с подробните обяснения под линия на някои понятия или факти, прави „Обещанията на интересното“ способна да задоволи очакванията и на най-любознателните читатели. [...]