Жан Делюмо

Жан Делюмо (1923–2020) е френски историк, изследовател на християнството. Бил е професор по история в Политехниката, в Училището за висши социални науки и Колеж дьо Франс. Практикуващ католик, той предизвиква сериозна дискусия с книгата си „Християнството ще умре ли?“, която му носи и Голямата католическа награда за литература за 1976 г. Сред по-известните му творби са: „Цивилизацията на Ренесанса“ (1967), „Грехът и страхът. XIII–XVIII в.“ (1983), „В какво вярвам“ (1985), „Признанието и прошката“ (1990). На български език са преведени две от най-важните му съчинения: „Страхът в Западния свят. XIV–XVIII в.“, („Рива“, 2002, превод Нина Венова) и „Една история на Рая. Градината на насладите“, том 1–2, („Изток–Запад“, 2012–2013, превод Мая Миланова).

Апокалипсисът, хората, времената

Без значение дали става дума за самия св. Йоан, или за малък кръг от негови съмишленици: почти сигурно е, че книгата за Апокалипсиса е писана около 90 г. – във времето на гоненията на християните от император Домициан. Целта е да се даде упование на вярващите, чиито живот и вяра са застрашени – всички екзегети са съгласни, че „Звярът“ от Апокалипсиса символизира имперската власт на Рим. Книгата разгръща пророчествата на Исая, Йезекиил и Даниил, поставящи началото на апокалиптичния жанр с неговите грандиозни и тайнствени видения. [...]