Ина Дублекова

Ина Дублекова е съосновател на Културна фондация А25, културолог, социолог, автор на текстове и интервюта за български и международни издания за театър и съвременна култура, пиар експерт в областта на сценичните изкуства и комуникацията на културни събития.


Андраш Вишки: Театърът живее в настоящето

Една от основните промени в съвременния театър е свързана точно с ролята на драматурга. Доскоро режисьорът продължаваше да бъде мислен като „баща на представлението“. Но днес това наследство от епохата на модернизма преминава през процес на съществено преосмисляне – каквото драматургът вече осъществи и живее всекидневно. Съвременната театрална практика изисква драматург, подготвен за много неща. Днес той трябва да е писател, да е модератор в дивайзинг театъра, да е видеоредактор... [...]