Милена Балчева-Божкова

Д-р Милена Балчева-Божкова е уредник на Музейната сбирка на Националната художествена академия и активен изследовател на творчеството на българските жени художници от първата половина на ХХ век. 


Справедлив ли е вотът на Академията?

През 1940 г. младият Илия Петров се явява на конкурсa за прeподавател по живопис в Държавната художествена академия. Новият избраник ще заеме мястото на възрастния вече проф. Никола Маринов. Едва ли в този момент някой е подозирал колко шумен и оспорван ще бъде конкурсът и какъв широк обществен резонанс ще предизвика. Този истински сблъсък между някои от най-големите в онова време художници е и един от най-продължителните като времетраене вътрешни конкурси, преминал през всичките три етапа. [...]