Жан-Франсоа Бутор


Библията, начин на мислене

Литературният жанр на библейския коментар е все по-голяма рядкост. Малцина издатели биха поели риска за публикации в тази област. Далеч сме от времената, когато Томас Ман пише тетралогия върху историята на Йосиф и неговите братя или когато Пол Клодел създава монументалния си коментар върху „Песен на песните“. Нима „Старата книга“, тъй дълго захранвала нашата култура, вече е изчерпала плодотворността си? Изглежда, Библията става косвена жертва на размиването на християнството в съвременното общество. [...]