Ернст Касирер

Ернст Касирер (1874–1945) е немски философ, културолог и историк, най-видният представител на Маргбургската неокантианска школа. Роден е през 1874 г. във Вроцлав в еврейско семейство, изучава литература и философия в Берлинския университет през 1892 г. През 1894 г. посещава курс по философията на Кант заедно с Георг Зимел. Избран за председател по философия на създадения в Хамбург университет през 1919 г., където води лекции до 1933 г. През тези години завършва своята тритомна „Философия на символните форми“, с която поставя основите на неокантианството в Марбургската школа. След като напуска Германия поради идването на нацистите на власт, е лектор в Оксфорд през 1933–1935 г., професор в Гьотеборгския университет през 1935–1941 г., гостуващ професор в Йейл през 1941–1943 г. и професор в Колумбийския университет (1943–1945). В САЩ издава две книги на английски: „Есе за човека“ и „Митът за държавата“.


Животът и учението на Кант

Най-ранните детски и младежки години на повечето велики хора излъчват своеобразно сияние, което ги осветлява сякаш отвътре – дори и когато младостта им е преминала под натиска на нуждата и суровата външна принуда. Ала когато Кант по-късно обръща поглед към младостта си, тя не му се явява в светлината на въображението, на идеалния спомен. С преценките на зрелия разсъдък той вижда в нея само време на интелектуална незрялост и нравствена несвобода. [...]