Робер Редекер

Робер Редекер (род. 1954 г.) е френски политически философ от немски произход. Води рубрики в издания като „Тагеблат“ и „Мариан“, дълги години е бил член на управителния съвет на „Репортери без граници“. Автор на книгите: „На оръжие, граждани“ (2000), „Поезия на импровизацията“ (2004), „Прогресът или опиумът на историята“ (2005), „Невъзможният войник“ (2014), „Европа или ерата на празнотата“ (2015), „Социалните мрежи: войната на Левиатан“ (2021).


Без душата сме небесни сираци

Споделям заедно със Симон Вейл следната идея: интуицията за душата е универсална. Интуицията за себе си като за духовно същество, която обхваща както най-смътното, така и най-конкретното, отличава човека от другите животни. Този тип самоусещане е истинската разлика, задаваща границата между човека и зверовете. И тук се натъкваме на една биполярност: у човека има следа от неговата причастност към свят, различен от неговия земен свят. Душата е присъствие, което открива нашия вътрешен живот. [...]

24 февруари като 11 септември

Денят на нахлуването в Украйна, 24 февруари 2022 г., ще си остане също толкова значима дата, колкото 11 септември 2001 г. Виждам в тях двете най-важни дати на започващия XXI век. Преломни дати, отварящи една епоха. А една епоха, казва Босюе, е време, белязано от „някое голямо събитие, към което се съотнася всичко останало“. Това събитие задава тона на годините, които го следват. То поставя началото на нов политически и мисловен пейзаж, за който все още никой не подозира, но той вече изниква на линията на хоризонта. [...]