Времето и Пруст

В един прочут пасаж от „По следите на изгубеното време“ Пруст твърди, че животът е „усилие във времето“. Времето, разбира се, е тайна, както знаем още от блажени Августин. Тайна, с чието предзнание разполагаме, но която не сме в състояние да формулираме. Затова ни най-малко не е вярно, че Пруст само описва детайли, макар с подобни описания да са наситени стотици страници от неговата гениална творба. Както и не е достатъчно да говорим единствено за изяществото на неговия стил, за красивото навързване на думи. [...]