Болки по културата

Днешното време, ако използвам една от любимите формули на Георги Господинов, ни изправя пред „дефицита на смисъл“. Хипнотизирани сме от кризата в настоящето – политическа и морална. Първата обаче е немислима без втората. Парализата и апатията, остро мъчещи ни в дадения момент, просто не могат да бъдат разбрани, ако не бъдат осъзнати процесите на социален разпад от последните две десетилетия. Не го ли сторим, сякаш сме обречени да гледаме на днешните „български работи“ през призмата на шахматната игра... [...]