Кръгът се затвори. Разговор с Войчех Тодоров

Ще направя една доста смела асоциация между „Житие“ и нашумелия полски филм „Тялото Христово“ на Ян Комаса, който бе номиниран тази година за Оскар за чуждестранен филм. Двата филма са на християнска тематика и разказват за герои, които правят добро. В „Тялото Христово“ става дума за млад човек, който се представя за католически свещеник и разрешава конфликт в една локална среда. Посланията на двата филма са сходни. Това беше и причината да се захвана с режисурата на „Житие“, защото тази тема ми се стори значима. [...]