Време и избор. Разговор с Георги Арнаудов

Пребиваването ми по концертните сцени по света е изключително зареждащо за мен. Но не само по сцените. Тези мои по-кратки или по-дълги пребивавания в различни културни среди, на най-различни места – било в качеството ми на композитор, или на изследовател, са ми давали много. Изключително много. Възможността да чуваш и изучаваш различни музикални култури на терен, при това за по-дълъг период от време, е невероятен шанс... Невероятно усещане! [...]

Бетовен през погледа на Боян Пенев

Боян Пенев е посветил една забележителна книга на Бетовен, вероятно по повод 100-годишнината от смъртта му на 26 март 1827 г. Три месеца по-късно, на 25 юни 1927 г., Боян Пенев си отива от този свят. Случайността беше причина, пренареждайки книгите в библиотеката си, да попадна на това единствено в областта на музиката четиво от наследството на автора. Запитах се какво ли е накарало Боян Пенев да се отклони от своите литературни обекти и да насочи перото си към един толкова сложен и противоречив композиторски свят? [...]