Европа – една лична история

Мисля, че сме в капана на идеите от 70-те и 80-те години на XX век. Егон Бар твърди: „Мирът не е всичко, но без мир всичко е нищо“. Това обаче предполага, че единствената алтернатива на мира е голямата ядрена война, краят на света, залезът на боговете. Това не е така! Днес в Украйна няма мир, но нищо ли е Украйна? Напротив. Това е момент на национално единство и солидарност, мобилизация, когато пред страната се открива нова перспектива за бъдещето. Нека не се разсейваме от тази дихотомия: ядрена война или мир. [...]

Без душата сме небесни сираци

Споделям заедно със Симон Вейл следната идея: интуицията за душата е универсална. Интуицията за себе си като за духовно същество, която обхваща както най-смътното, така и най-конкретното, отличава човека от другите животни. Този тип самоусещане е истинската разлика, задаваща границата между човека и зверовете. И тук се натъкваме на една биполярност: у човека има следа от неговата причастност към свят, различен от неговия земен свят. Душата е присъствие, което открива нашия вътрешен живот. [...]

Шпионажът като интелектуално изкушение. Разговор с Брайън Боек

Иван-Асен Георгиев е български юрист, дипломат и изгряващ експерт в областта на космическото право, който е на дипломатическа мисия в САЩ за няколко години. В общи линии Георгиев признава, че в периода между 1957 и 1963 г. е работил за ЦРУ, заради което е бил осъден на смърт през 1964 г. след кратък показен процес. Стъпвайки на критичния преглед на разсекретените архивни документи в България, както и върху отделни разсекретени документи от архивите на ЦРУ, установих, че Георгиев наистина е работил за ЦРУ... [...]