Критика и публичност

Началото на една година предполага опит за равносметка и това ни подтикна да обърнем внимание на критиката. На пръв поглед проблемите в критическото поле изглеждат „вътрешногилдийни“ и не чак толкова интересни за публиката. Ала е ясно, че случващото се там няма как да не е от съществено значение за процесите в българската култура. [...]