На кино

Шакире се загуби. Знаеше, че пътят от Маловец до Шабла е шейсет километра и че ако мине напряко – от Конаре през Травник и Белгун – ще спести около двайсет, но защо ли се оказа в село, в което и една къща нямаше. И името му беше такова – Бѝло. Или Билό. Само пътна табела и останки от зидове показваха, че някога, много отдавна, тук е имало живот. Дори и хоремаг – каквото и да значи думата – е имало. Обаче… [...]