Фиорд на надеждата

Възможно ли е в един свят на бедност, убийства и лудост да съществува любов? Това е сравнително банален въпрос, който може да има също толкова банален отговор. В своя роман „Трилогия“ Юн Фосе усложнява нещата и пита: възможно ли е да съществува любов в едно човешко сърце, което няма представа за морал? И ако отговорът е „да“, става интересно. Защото каква би била ролята на обществения съд и кой би хвърлил първия камък с ясното съзнание, че не говорим за правосъдие, а за литература в днешното време. [...]

Кутия с предмети

Томът с избрани стихотворения на Здравко Кисьов ми даде дистанцията на миналите повече от 30 години към една поезия на вътрешната перспектива с последователен философичен подход, нещо феноменално за последните десетилетия. Съставител е синът на Здравко Кисьов – Роман, който е като в стиха на баща си „Подобно съд, от обич преизпълнен / по пътя си към вас внимавам / да не разлея нито капка“. Особено полезна е критическата част в края с мнения, които завъртат посоки от гледни точки към Кисьовата поезия. [...]

Като Толстой. И като Вазов

Каквото прави Лев Николаевич за руснаците през XIX в., каквото прави Иван Вазов за българите в края на XIX и началото на XX в., същото прави и Захари Карабашлиев за българите в началото на XXI в. А именно: откликва на тревогите им, отговаря на вълненията им, съответства на домогванията им. Всеки негов роман е такъв, такъв е и последният му „Рана“. В който, между другото, срещаме и Вазовите „братя славянски“, „неканени гости“. Преди време „18% сиво“ постави въпроса какво като българи правим в странство... [...]

Свободата на смисъла

Тази книга, чудесно изпълнена като издание, среща читателите с едно от големите имена в съвременната китайска поезия. Ю Дзиен, роден в средата на 50-те, е тийнейджър, когато започва Културната революция. Първо работи във фабрика, по-късно учи във Факултета по китайски език и литература на Кунминския университет. Заедно с Хан Дун започват да правят самиздат списанието „Те“ през 1985 г. Първата му стихосбирка е отпечатана през 1989 г. – „Шейсет стихотворения“. Следват още – общо 50 книги с поезия, проза, спомени. [...]

Жизненият свят на един социолог

Това не е обикновена мемоарна книга. Това е самоописание на едно битие-с-другите в рамките на многомерна историческа ситуация. Авторът, големият български социолог проф. Георги Фотев, споделя в предисловието как още навремето в „Социална реалност и въображение“ (книга събитие от 1986 г., посветена на социологията на Ренесанса) си е дал сметка, че всяка биография е вписана в историята. И че автобиографията или автопортретът са опит да се надмогне преходността на живота и индивидуалната смърт. [...]