Стратегия за българското кино. Разговор с Мира Сталева

Мисля, че е дошло време за скок – да се създаде система с помощта на експерти и тя да защитава принцип, а не интереси. Гилдиите се въртят около интереси, а не около принцип. Ние всички сме в една лодка и за всички има място. Трябва да се обединим около визия и стратегия. Визия за това къде искаме да бъдем като общност и стратегия за това как да го постигнем. Обединена визия за това какво е кино с висока художествена стойност, в което се инвестират публични средства, и комерсиално кино [...]

История на графитите в София. Разговор с Константин Мравов

Понеже местната власт е имала донякъде по-либерално отношение, има и лоши проявления, и загрозяващи елементи. Така в централната част на града, но и в кварталите се обособиха места, които се превърнаха в своеобразни галерии. Те са предпочитани. В графити субкултурата е най-важно работата ти на художник или райтер да е видима. Затова надписите или платната трябва да са на видими места, законно или не. Сега мисля, че градът е доста нарисуван и това прави впечатление на абсолютно всеки. [...]