Няма дебат върху идеи. Разговор с Петър Денчев

Не гледам на драматургията като на някаква закостеняла структура, но в същото време не съм от режисьорите, които дописват пиесите или добавят някакви други текстови корпуси към тях. Рядко ми се случва това, освен ако не е много необходимо или ако с автора не стигнем до някакво съгласие. Поради това мен ме интересуват текстове, които могат да предложат директна и дори публицистична реакция върху съвременния свят и върху социални патологии и проблеми, свързани със съвременните митологии... [...]

Кино в училище. Разговор с Ралица Асенова

Каузата на Ралица Асенова е образованието чрез кино и разпространението на седмото изкуство сред децата и младежите от 3 до 19 години. Фестивалът, който тя организира – „Срещи на младото кино“, през 2024 г. ще се състои за десети път. Ралица е съоснователка на сдружението „Арте Урбана Колектив“ и инициаторка на неговата програма „Кино в училище“, включваща няколко европейски проекта: CinEd – Европейско кинообразование за деца и младежи, „Киното, сто години младост“, „Моето място в киното“, Cinemini и др. [...]